Mental Health Expo
Sponsor: ism Young FENIX en Knack

"De coronacrisis hakte er hard in bij jongeren"
"De verkoop van antidepressiva en medicatie tegen angststoornissen is toegenomen. In 2021 groeide de vraag vooral bij jongeren"

Het zijn maar enkele van de vele titels die we de afgelopen jaren zagen passeren. De mentale gezondheid bij jongeren staat al jaren onder druk en de wachtlijsten in de geestelijke gezondheidszorg worden alsmaar langer. Het staat buiten kijf dat groepen die zich in een maatschappelijk kwetsbare positie bevinden harder getroffen worden. Daarom organiseert Young FENIX in samenwerking met De Roma en Knack een Mental Health EXPO.

Tijdens deze avond gaan we in gesprek met experten én jongeren. Dat laatste wordt begeleid door Young FENIX ambassador Amir Bachrouri (voorzitter van de Vlaamse Jeugdraad). Host Dalilla Hermans stelt vragen aan experten zoals Young FENIX ambassador dr. Dirk De Wachter, kinderrechtencommissaris Caroline Vrijens en Young FENIX straattherapeut Faissal Ayoubi. Tussendoor krijgen we slam poetry van Michiko. Afsluiten doen we met een performance van Richie.


Young FENIX vzw is een inclusief burgerinitiatief, ontstaan tijdens de eerste lockdown in maart 2020, dat het spreken over mentaal (on)welzijn wil normaliseren. Ze werken met een multidisciplinair en divers team van vrijwilligers en beroepskrachten waarbij jongeren (12-25j) terecht kunnen voor gratis, laagdrempelig en anonieme coachingtrajecten. Zo is er een online, telefonisch en fysiek ondersteuningsaanbod. Binnen dat aanbod werken ze sterk outreachend met straattherapeuten. Zo worden drempels verlaagd die jongeren tegenkomen in hun zoektocht naar hulp.