Return Agenda

De Roma Talks

Met de nieuwe online reeks De Roma Talks geeft De Roma een stem aan mensen die, elk vanuit hun specifieke achtergrond, een verfrissende blik werpen op het publieke debat. In verschillende interviews ontrafelen we telkens een actueel thema door het vanuit nieuwe, verrassende invalshoeken te bekijken. We gaan op zoek naar waar het schuurt, naar de pijnpunten, naar waar het beter kan. Op die manier wil De Roma de verbinding blijven maken met de veelkleurige stad en wereld waarin ze mensen bij elkaar brengt. Ook, en zeker, in moeilijke tijden.

ONDERWIJS IN TIJDEN VAN CORONA

De Roma wil uitzoeken wat de impact is van de genomen coronamaatregelen op verschillende actoren binnen het onderwijs, maar ook wat de visie, meningen, inzichten zijn op de verschillende voorstellen die nu op tafel liggen.

Zo kunnen veel leerlingen in het afstandsonderwijs goed hun plan trekken, maar een hele hoop anderen hebben daar de infrastructuur of ondersteuning niet voor, wat de kloof tussen kansarme en kansrijke kinderen alleen maar vergroot. Maar er is ook een verontrustende stijging van 52 procent waar de centra voor leerlingenbegeleiding zijn moeten tussenkomen in gezinnen waar mishandeling of misbruik dreigt. Ook als de scholen weer - deels opengaan - moet er dus veel aandacht zijn voor het psychosociale welzijn van de kinderen. Verder wordt er in de exitstrategie met geen woord gerept over Okan (Onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers). En is het houden van examens op het einde van dit schooljaar wel een goed idee? Dit zijn maar enkele voorbeelden van topics die aan bod komen.

Voor al deze vragen, bedenkingen, verzuchtingen interviewde kunst- en communicatiewetenschapper én jeugdexperte Esther Hoedemakers vijf geëngageerde, gepassioneerde en inspirerende mensen voor de camera in onze zaal (met uiteraard de nodige maatregelen).

Jef Groffen is directeur van Stedelijke basisschool De Wereldreiziger -gelegen in het hartje van Antwerpen- en voorzitter van Gekkoo vzw. Hij is een sociaal geëngageerd persoon, die zowel in zijn werk als zijn vrije tijd energie wil steken in het opbouwen van onze samenleving (interview opgenomen op 11 mei 2020).

Jinnih Beels is een Belgisch politica namens sp.a en voormalig politiecommissaris. Sinds 2019 is ze Antwerps schepen van Onderwijs en Jeugd. (interview opgenomen op 15 mei 2020)

Patrice De Feyter is lector in de lerarenopleiding aan de AP Hogeschool en drijvende kracht achter warme initiatieven zoals het Groot Dictee der Mensenrechten. (interview opgenomen op 15 mei 2020)

Amir Bachrouri is een 17-jarige laatstejaarsstudent economie-moderne talen uit Borgerhout. Hij vroeg in een open brief aan Vlaams minister van onderwijs Ben Weyts een eenduidig antwoord over de organisatie van de examens in het secundair (interview opgenomen op 27 mei 2020).

Sami Khoghyani is sinds 2014 in België. Hij is een werkende vader van zes kinderen en leert ondertussen Nederlands (interview opgenomen op 2 juni 2020).