Return Toon je hart voor De Roma

Andere manieren om ons te steunen

Sponsoring

Rechtstreeks storten en sponsoren

Alle particulieren en bedrijven die een bedrag van € 250 of meer storten op de algemene bankrekening van onze vzw (BE23 7340 0776 8291 met vrije mededeling 'sponsoring + e-mailadres) krijgen een waardebon ter waarde van 10% van het geschonken bedrag. Hiermee kunnen inkomtickets besteld worden. Wie € 1.000 schenkt aan De Roma komt zo aan een mooie return ter waarde van € 100!

We kunnen voor stortingen op onze gewone bankrekening helaas geen fiscale attesten uitreiken.

Voor structurele sponsoring bepalen we in onderling overleg de voorwaarden en return.

Duolegaat

Neem De Roma op in uw testament

Nog een interessante manier om ons te begunstigen is het duolegaat. Hiermee kan u testamentair, aan zeer lage erfbelasting, een deel van uw vermogen aan De Roma nalaten en tegelijk uw wettelijke erfgenamen fiscaal aantrekkelijk begunstigen.

Door De Roma als erfgenaam of mede-erfgenaam op te nemen in uw testament blijft uw engagement voor onze volksschouwburg doorgaan.

Om een goed doel op te nemen in uw testament hoeft u ook helemaal geen miljonair te zijn. U kan ook kleinere bedragen nalaten of bepaalde goederen. Veel mensen vergeten dat bijvoorbeeld hun eigen woning een groot stuk van hun vermogen vertegenwoordigt.

Gratis Gids ‘Goed Geregeld Goed Gegeven’

Om je wegwijs te maken in de wetgeving rond schenken en nalaten aan een goed doel heeft testament.be de gids ‘Goed Geregeld Goed Gegeven’ uitgebracht. U kan hem hier gratis aanvragen.

Fiscaal voordeel

Vooral voor mensen zonder kinderen is het een mooie gedachte dat hun centen zinvol besteed zullen worden. Voor hen biedt de formule van een duolegaat trouwens een belangrijk fiscaal voordeel als ze ook iets willen geven aan een ver familielid, een vriend, of een vriendin.

U leest er alles over op www.testament.be.