Return Een hart voor De Roma!

Andere manieren om ons te steunen

Sponsoring

Rechtstreeks storten en sponsoren

Alle particulieren en bedrijven die een bedrag van € 250 of meer storten op de algemene bankrekening van onze vzw (BE23 7340 0776 8291 met vrije mededeling 'sponsoring + e-mailadres) krijgen een waardebon ter waarde van 10% van het geschonken bedrag. Hiermee kunnen inkomtickets besteld worden. Wie € 1.000 schenkt aan De Roma komt zo aan een mooie return ter waarde van € 100!

We kunnen voor stortingen op onze gewone bankrekening helaas geen fiscale attesten uitreiken.

Voor structurele sponsoring bepalen we in onderling overleg de voorwaarden en return.

Duolegaat

Neem De Roma op in uw testament

Zoals u wellicht via de pers hebt vernomen, is het decreet, waarbij het duolegaat in Vlaanderen wordt hervormd en het nultarief voor legaten en schenkingen aan goede doelen wordt ingevoerd, op woensdag 18/3/21 in het Vlaams Parlement gestemd en goedgekeurd.

Concreet betekent dit dat, indien u in het verleden een testament met duolegaat hebt opgemaakt, dit vanaf 1 juli 2021 geen fiscaal voordeel meer zal opleveren voor uw particuliere begunstigden en uw testament veelal niet meer uitvoerbaar zal zijn. Zie ook deze link op notaris.be.

U zal in de meeste gevallen uw testament moeten heroverwegen, in het licht van dit nieuw regelgevend kader en uw al dan niet gewijzigde persoonlijke intenties.

Hopelijk ligt uw hart nog steeds ook bij De Roma. Voor ons zijn legaten immers noodzakelijk om onze maatschappelijke taak te kunnen verderzetten. Voor de particuliere legatarissen die u in uw testament begunstigt zal zoals gezegd, geen fiscaal voordeel meer zijn, maar op het deel dat u aan De Roma nalaat is geen enkele erfbelasting meer verschuldigd.

Ook voor schenkingen aan het goede doel geldt vanaf 1 juli het nultarief. Uw legaat of schenking komt dus 100% bij De Roma terecht. Zie ook deze link op notaris.be.

Voor de eventuele herziening van uw testament neemt u best contact op met uw notaris.

Downloads

infofiche-successie-duolegaten-2021.pdf 281KB