Wereldvluchtelingendag Een andere kijk op migratie
Sponsor: Vluchtelingenwerk Vlaanderen

Migratie staat hoog op de politieke agenda, en wordt veelal als een bedreiging voorgesteld, maar wat met de rechten van mensen op de vlucht? Vluchtelingen, asielzoekers, migranten, mensen zonder papieren beroeren de publieke opinie, maar in dat debat is weinig oog voor de medemensen die achter deze verschillende termen schuilgaan. Waarom is de opvangcrisis in België een schending van de mensenrechten? Organiseert de EU zelf pushbacks met haar nieuwe migratiepact? En zijn er dan geen menswaardige alternatieven voorhanden? 

Kom op Wereldvluchtelingendag naar De Roma voor een avond in het teken van een andere kijk op migratie, waarin solidariteit met mensen op de vlucht centraal staat. In samenwerking met Vluchtelingenwerk Vlaanderen en haar partners, organiseren we gesprekstafels over thema’s als “wat is een vluchteling?”, “de realiteit van het EU beleid” en “het belang van gezinshereniging.” 

Ga in gesprek met elkaar en met diverse experten – onder meer Flor Didden (11.11.11), Stefaan Peirsman (ACV) en Pascal Debruyne (Odisee Hogeschool) – over de blinde vlekken in het huidige migratiedebat. Laat je inspireren door de vele grote en kleine initiatieven, die solidariteit met mensen op de vlucht en met mensen zonder papieren organiseren. 

Gevoed door deze gesprekken sluiten we af met een panelgesprek met humanitaire hulpverleners Saar Depuydt (winnaar van de Prijs voor de Mensenrechten) en Caroline Willemen (Artsen Zonder Grenzen), ondernemerscoach Wali Sediqi en advocaat migratie- en vluchtelingenrecht Benoit Dhondt, gemodereerd door MO* journaliste Samira Bendadi