Steun ons

17 jaar De Roma is ook 17 jaar financiële middelen zoeken

Sinds de start van De Roma in 2003 hebben we altijd kunnen rekenen op de financiële steun van mecenassen, donateurs en bedrijven. Tussen 2013 en 2017 hebben we deze fondsenwerving flink geprofessionaliseerd voor de grote renovatie- en verbouwingswerken. Natuurlijk zullen er nog onderhouds- en hier en daar verfraaiingswerken in de zaal nodig blijven, maar ondertussen verschuift de financiële nood in de richting van de verdere uitbouw van de unieke werking van De Roma. Menig minister en andere cultuurhuizen kijken met bewondering naar hoe De Roma zich staande weet te houden met slechts 18% overheidssubsidies in  2017. De rest van de werking steunt op uw giften en inkomsten van de (grotere) concerten. U bent en blijft dus levensnoodzakelijk. U doet De Roma ademen.

Fonds Vrienden van De Roma

Doneren via de Koning Boudewijnstichting

We hebben een nieuw fonds opgericht binnen de Koning Boudewijnstichting. Dit fonds zal De Roma steunen bij de vrijwilligerswerking, de verdere uitbouw van de inhoudelijke-maatschappelijke werking en de ontsluiting van het erfgoed (geschiedschrijving, archivering, rondleidingen, ...). Aspecten die, naast het zaal- en podiumgebeuren, mee het Roma-DNA uitmaken.

Consolideren wat er is, versterken en verbreden wat we doen en vernieuwen waar mogelijk en nodig. Het is in één zin onze ambitie voor wat komen gaat. Inzet van de professionele staf, honderden vrijwilligers die elke dag De Roma mee mogelijk maken tot dit unieke project die De Roma van ons allen maakt. Ontzettend grote dank voor alles en hopelijk mogen we op jullie blijven rekenen.

Projectrekening bij de Koning Boudewijnstichting:

BE10 0000 0000 0404 (BIC: BPOTBEB1)

met de gestructureerde mededeling ***017/1560/00077***

NIEUW: U kan nu via de website van de Koning Boudewijnstichting online een fiscaal aftrekbare gift storten aan De Roma. Handig, snel en veilig!

Voor donaties van minstens € 40 per jaar wordt u automatisch een fiscaal attest toegestuurd, vóór 31 maart van het volgende kalenderjaar. Giften zijn voor 45% fiscaal aftrekbaar vanaf € 40 op jaarbasis. Een gift van € 3,34/maand kost u in werkelijkheid slechts € 1.84/maand, ongeacht uw inkomen. De prijs van een brood, maar voor De Roma een wereld van verschil.

Eenmalige giften

Het is een cliché, maar elke eurocent telt. Of anders gezegd: alle kleine beetjes helpen. Laat dit nu precies een van de voornaamste krachten zijn van De Roma: een substantieel deel van onze fondsen zijn afkomstig uit individuele bijdragen. Uit giften van mensen zoals u en ik. Eénmalige giften op de projectrekening van de Koning Boudewijnstichting blijven dan ook heel erg welkom.

Permanente opdrachten

De Roma op regelmatige basis steunen zonder er aan te hoeven denken, kan natuurlijk ook! Bezorg uw bank een doorlopende opdracht ten voordele van De Roma. Het is gemakkelijk, veilig en biedt verschillende voordelen:

  • Uw gift is gespreid over het hele jaar; per maand of per trimester zoals u het beste uitkomt.
  • U vergeet nooit meer uw storting uit te voeren.
  • U kunt uw betaalopdracht wijzigen of opzeggen wanneer u maar wenst.
  • U helpt er ons mee omdat wij dankzij gespreide, vaste giften het werk beter kunnen plannen.

Stel uw homebanking in voor vaste maandelijkse bankopdracht via de Koning Boudewijnstichting of spring even binnen op uw bank met het document dat u onderaan deze pagina kan downloaden.

Omdat deze stortingen op de projectrekening strikt onderworpen zijn aan de fiscale wetgeving inzake fiscaal aftrekbare giften, mogen we geen verdere tegenprestatie leveren.

Sponsoring

Rechtstreeks storten en sponsoren

Alle particulieren en bedrijven die een bedrag van € 250 of meer storten op de algemene bankrekening van onze vzw (BE23 7340 0776 8291 met vrije mededeling 'sponsoring + e-mailadres) krijgen een waardebon ter waarde van 10% van het geschonken bedrag. Hiermee kunnen inkomtickets besteld worden. Wie € 1.000 schenkt aan De Roma komt zo aan een mooie return ter waarde van € 100!

Vanaf € 5000 leggen we u in de watten met een vip-behandeling vóór, tijdens en na een concert/voorstelling.

We kunnen voor stortingen op onze gewone bankrekening helaas geen fiscale attesten uitreiken.

Voor structurele sponsoring bepalen we in onderling overleg de voorwaarden en return.

Duolegaat

Neem De Roma op in uw testament

Nog een interessante manier om ons te begunstigen is het duolegaat. Hiermee kan u testamentair, aan zeer lage erfbelasting, een deel van uw vermogen aan De Roma nalaten en tegelijk uw wettelijke erfgenamen fiscaal aantrekkelijk begunstigen.

Door De Roma als erfgenaam of mede-erfgenaam op te nemen in uw testament blijft uw engagement voor onze volksschouwburg doorgaan.

Om een goed doel op te nemen in uw testament hoeft u ook helemaal geen miljonair te zijn. U kan ook kleinere bedragen nalaten of bepaalde goederen. Veel mensen vergeten dat bijvoorbeeld hun eigen woning een groot stuk van hun vermogen vertegenwoordigt.

Gratis Gids ‘Goed Geregeld Goed Gegeven’

Om je wegwijs te maken in de wetgeving rond schenken en nalaten aan een goed doel heeft testament.be de gids ‘Goed Geregeld Goed Gegeven’ uitgebracht. U kan hem hier gratis aanvragen.

Fiscaal voordeel

Vooral voor mensen zonder kinderen is het een mooie gedachte dat hun centen zinvol besteed zullen worden. Voor hen biedt de formule van een duolegaat trouwens een belangrijk fiscaal voordeel als ze ook iets willen geven aan een ver familielid, een vriend, of een vriendin.

U leest er alles over op www.testament.be.

Subsidies

Meer info over het subsidiebeleid van De Roma

De Roma is sinds 2008 erkend als partner in het lokale cultuurbeleid voor het district Borgerhout. In 2017 ontving De Roma vanwege de stad Antwerpen een structurele werkingssubsidie van € 790.800.

Ook de Provincie Antwerpen kent een werkingssubsidie toe voor een bedrag van € 100.000, die nog in 2018 en 2019 wordt gegarandeerd. Daarnaast doet De Roma een beroep op kleinere projectmatige subsidies vanwege district Borgerhout en andere overheden.

Specifiek voor infrastructuur, werden in de eerste jaren sinds de heropening diverse projectsubsidies toegekend vanwege het Europees fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO), het Fonds voor culturele infrastructuur (FOCI - Vlaamse overheid), en de stad en de provincie Antwerpen. Daarmee werden de technische zaalinrichting, verwarming, podium en toneeltoren gefinancierd.

Omdat het gebouw van De Roma een beschermd monument is en omdat onze organisatie ook erkend is als open monumentenvereniging, werd in 2013 het eerste restauratiedossier goedgekeurd door de Vlaamse overheid voor een bedrag van 1,5 miljoen euro. Daardoor kon De Roma in 2015 de dringende renovatie van de daken en gevels van het gebouw aanvatten. Maar ook het balkon werd volledig vernieuwd.

Een premie werd verkregen van het Agentschap Onroerend Erfgoed vanwege de Vlaamse Gemeenschap, de Provincie Antwerpen, de Stad Antwerpen en het District Borgerhout enerzijds en het Financieringsfonds voor Schuldafbouw en Eenmalige Investeringsuitgaven vanwege de Vlaamse Minister van Cultuur anderzijds.

Financieel beleid

Meer info over het financieel beleid van De Roma

De Roma is een vereniging zonder winstoogmerk (vzw) die in 2002 werd opgericht naar aanleiding van de heropening van de zaal in 2003. De vzw is volledig autonoom en dus zelf 100% verantwoordelijk voor de financiële kant van de werking. Het gewone jaarbudget bedroeg in 2018 ongeveer 5,8 miljoen euro.

1/ De cultureel-artistieke werking wordt gefinancierd uit verschillende bronnen:

  • De eigen inkomsten uit ticketverkoop, barverkoop en zaalverhuur zijn met 72% de belangrijkste inkomstenbron.
  • Structurele en projectmatige werkingssubsidies (zie subsidiebeleid) zijn goed voor 18% van de inkomsten.
  • De jaarlijkse uitdaging is om met giften en sponsoring 5% in het laatje te brengen.

Aan de kostenkant staat De Roma zelf in voor de artistieke kosten (50%), personeelskosten (23%), communicatie (10%) en gebouwen (6%).

2/ Voor de investeringen in gebouwen, inrichting en podiumuitrusting wordt al sinds de oprichting beroep gedaan op het brede publiek via giften en sponsoring. Daarnaast zijn er zeer wisselende eenmalige projectsubsidies voor het gebouw.

3/ De Roma beschikt over een gigantisch menselijk kapitaal: bijna 500 vrijwilligers hebben in 2019 maar liefst 12.257 werkshiften opgenomen (= gemiddeld 33 vrijwilligers iedere dag van het jaar in huis).

Downloads

Fonds Vrienden van De Roma - permanente betalingsopdracht 227KB