Privacy & cookie policy

Disclamer

Alle gegevens op deze website zijn onder voorbehoud van wijzigingen. Kennelijke fouten binden De Roma niet. Indien je naam en e-mailadres en/of telefoonummer bij ons bekend zijn, stellen wij je, indien mogelijk, vooraf op de hoogte van eventuele programmawijzigingen.

Cookiebeleid

Wat is ons cookiebeleid?

Op 1 juni 2012 ging de nieuwe telecomwet in werking. Deze wet verplicht iedere website melding te doen van het gebruik van cookies. Ook de website van De Roma maakt gebruik van cookies.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine bestanden die op je computer worden opgeslagen om je voorkeuren tijdens het surfen te onthouden. Cookies slaan nooit je naam, adres, leeftijd of andere persoonsgegevens op. Alleen je voorkeuren en interesses aan de hand van je surfgedrag worden opgeslagen.

Welke cookies gebruikt de site van De Roma?

Functionele cookies
Deze cookies zijn noodzakelijk om je naar behoren te kunnen laten surfen op de website. Zonder deze cookies zou de website bijvoorbeeld nooit de inhoud van je winkelwagentje kunnen onthouden.

Analytische cookies
De website van De Roma maakt gebruik van Google Analytics. De code van deze software slaat cookies op om gegevens te verzamelen die de makers van de website inzicht geven in onder meer het verkeer naar en op de website. Hiermee doen we onderzoek naar hoe onze site wordt gebruikt om zo de gebruikerservaring te kunnen verbeteren. We gebruiken deze gegevens nooit om individuele personen te herleiden.

Marketing cookies
Deze website maakt gebruik van de "Facebook Pixel" en de Conversions API van het sociale netwerk "Facebook" door Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland (Meta) voor de volgende doeleinden:

Facebook (website) Aangepaste doelgroepen
Aan de hand van de Facebook pixel en de Conversion API zijn we beter in staat om advertenties weer te geven die voor u interessant en van belang zijn.
Wij gebruiken de Facebook pixel en de Conversions API voor remarketingdoeleinden om binnen 180 dagen opnieuw contact met u op te kunnen nemen. Dit stelt ons in staat om op interesses gebaseerde advertenties ("Facebook Ads") te tonen aan gebruikers van de website wanneer zij het sociale netwerk "Facebook" bezoeken of andere websites die ook gebruik maken van deze tool.

Facebook-conversie
Met behulp van de Facebook Pixel kunnen wij de effectiviteit van Facebook-advertenties voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden volgen door te zien of gebruikers na het klikken op een Facebook-advertentie zijn doorgestuurd naar onze website (de zogenaamde "conversie").

Google ads
Aan de hand van deze cookie kunnen we u gerichte advertenties tonen die aansluiten bij uw interesses. Dit doen we aan de hand van een uniek ID-nummer dat het apparaat van een terugkerende gebruiker identificeert.

Door de gebruikte marketingtools brengt uw browser automatisch een directe verbinding tot stand met de Facebook-server zodra u hebt ingestemd met het gebruik van deze cookies. Door de integratie van de Facebook-pixel en het gebruik van de Conversions API ontvangt Facebook de informatie dat u onze website hebt bezocht of op een advertentie van ons hebt geklikt. Indien u bij een Facebook-dienst geregistreerd bent, kan Facebook het bezoek aan uw account toewijzen.

De verwerking van deze gegevens door Facebook vindt plaats in het kader van het gegevensbeleid van Facebook. Bijzondere informatie en details over de Facebook-pixel, de Conversions API en de functionaliteit daarvan vindt u ook in de helpfunctie van Facebook.

Hoe zet je cookies uit?

Als je aan de hand van het bovenstaande besluit cookies toch te willen blokkeren, kan je dat voor de door jou gebruikte browser doen. Let op, cookies worden voor elke computer waar je op werkt gebruikt. Als je meerdere computers gebruikt, dien je dit proces per computer te herhalen.

Privacybeleid

De medewerkers van De Roma wensen goed om te gaan met de privacy van onze bezoekers. Daarom wijzen we je hierbij meteen op de mogelijkheid om anoniem tickets aan te schaffen. Dit kan je doen door tickets aan te (laten) schaffen aan de ticketbalie. Ook bieden we de mogelijkheid om via de website een ticket te kopen met een zeer beperkte opgave van persoonlijke gegevens. Als we in ons verdere contact gebruik maken van je persoonsgegevens, gaan we daar zorgvuldig mee om.

We behandelen de persoonsgegevens in overeenstemming met de eisen uit de General Data Protection Regulation (GDPR) oftewel Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze privacyverklaring laten we je weten welke gegevens we verzamelen, met welk doel, hoe lang we ze bewaren en wat je rechten zijn.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Bij het aanbieden van producten en diensten kunnen we persoonsgegevens verwerken. Je kan daarbij denken aan de volgende producten/diensten:

 • activiteit (voorstelling, concert, filmvertoning, ...)
 • magazine (brochure per post)
 • nieuwsflash (e-mail)
 • klantaccount
 • donateur solidaire bijdrage
 • website
 • productenverkoop
 • reageren op uitnodiging of wedstrijd
 • zaalverhuur
 • persberichten

Per product of dienst verschilt de soort en omvang van de persoonsgegevens die wij verwerken. Je kan denken aan naam, adres, woonplaats, leeftijd, telefoonnummer, e-mailadres en IP-adres. Wil je een volledig overzicht van je gegevens dan kan je een inzageverzoek doen (zie hierna: Wat zijn mijn rechten?).

Wat doen we met jouw gegevens?

We verwerken alleen die gegevens van jou die nodig zijn om:

 • een overeenkomst te sluiten voor een product of dienst (bv. verkoop kaartje voor een activiteit, zaalverhuur);
 • de overeengekomen dienst uit te voeren of een product te leveren (bijv. servicemails m.b.t. tot de activiteit);
 • te informeren over onze (andere) producten of diensten (bv. onze algemene nieuwsbrief) en deze informatie zo goed mogelijk op jouw interesses en persoonlijke voorkeuren af te kunnen stemmen (bv. gerichte aanbiedingen per e-mail);
 • je in de gelegenheid te stellen onze website te gebruiken. Wij gebruiken functionele, analytische en tracking cookies (en vergelijkbare technieken). Daarnaast worden er tracking cookies geplaatst door social medianetwerken. Wij verwijzen naar ons cookiebeleid (zie hierboven);
 • marktonderzoek uit te voeren, om producten en diensten te ontwikkelen en andere aan de algemene bedrijfsvoering gerelateerde doeleinden;
 • te voldoen aan de op ons rustende wet- en regelgeving.

Hoe kan ik mij afmelden voor de informatie e-mails?

De informatie over diensten of producten willen we je alleen aanbieden als je daar prijs op stelt. Wij vragen je dan je toestemming. Je kan je ook op elk moment weer afmelden, via de afmeldlink onder deze e-mails, via je account en via een e-mail aan nieuwsflash@deroma.be.

Bestaat een klantprofiel van mij?

Wij kunnen de door jou aangeleverde klantgegevens combineren om een klantprofiel op te bouwen. Dit doen we om inzicht te krijgen in ons klantenbestand en gerichter onze producten/diensten aan te kunnen bieden. Dit doen we op de volgende manier:

Wanneer je een account aanmaakt, een ticket koopt of anderszins gegevens aanlevert, kunnen wij deze gegevens combineren. Bijv. leeftijd, geslacht, postcode, soort activiteit, gekochte kaarten, besteed bedrag en de online gebruiksinformatie van uw websitebezoek.

Wanneer je hiertegen bezwaar hebt, bestaan verschillende opties (zie hierna: Wat zijn mijn rechten?)

Welke bewaartermijn hanteren wij?

We bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan voor de doeleinden van de verwerking nodig is.

Als je gedurende drie jaar geen ticket bij ons hebt gekocht of anderszins een product of dienst van ons hebt afgenomen of onze website hebt bezocht, dan anonimiseren we je aankoop.

Als je hebt laten weten nieuwsbrieven via e-mail van ons te willen ontvangen, bewaren we je gegevens tot het moment dat je je afmeldt.

Na het verstrijken van de bewaartermijn worden je persoonsgegevens verwijderd uit onze systemen. De gegevens worden daarna uitsluitend nog geanonimiseerd gebruikt voor doeleinden als marktonderzoek, ontwikkeling van producten en diensten en andere aan de algemene bedrijfsvoering gerelateerde doeleinden.

Gegevens van derden

Mogelijk ontvangen we jouw persoonsgegevens via derde partijen (bijvoorbeeld via deelname aan wedstrijden). Dit gebeurt als je hier expliciet toestemming voor hebt gegeven die je op gelijk welk moment weer kan intrekken.

Worden mijn persoonsgegevens gedeeld met derden?

De Roma heeft overeenkomsten met firma’s die mee de hierboven beschreven doeleinden uitvoeren. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • het verzorgen van de website-omgeving (webhosting);
 • het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT-netwerk, wifi-netwerk, cloudoplossingen…);
 • het verkopen van tickets;
 • het verspreiden van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

We geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen maken we de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.

Indien De Roma voor een bepaalde activiteit werkt met een coproducent (mede-organisator) of indien De Roma enkel als locatie dienst doet voor een externe organisator (in het kader van een zaalverhuur), zullen persoonsgegevens die verzameld worden in functie van de organisatie van die actitiveit gedeeld worden met deze partijen. 

Verder zullen wij je gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht is.

Binnen het aanbod op onze website kunnen daarnaast links naar de websites van derde partijen, zoals andere aanbieders, zijn opgenomen. We hebben geen invloed op deze websites en dragen geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van de sites waarnaar de links verwijzen. Wij adviseren je de daar beschikbare informatie over de privacybescherming te bestuderen.

Hoe zijn mijn persoonsgegevens beveiligd?

Wij hebben conform de eisen in de GDPR oftewel AVG technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om de gegevens waarover wij beschikken te beschermen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Je gegevens worden vertrouwelijk behandeld en opgeslagen op beveiligde servers.

Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens De Roma kennis kunnen nemen van jouw gegevens, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam- en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Wat zijn mijn rechten?

Je hebt het recht om ons te vragen om je inzage te verlenen in je persoonsgegevens en/of deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Wanneer je vragen, opmerkingen of klachten hebt over het gebruik van je persoonsgegevens, of als je je wil afmelden voor de nieuwsbrief of andere producten, dan kan je altijd contact met ons opnemen. Je kan een dergelijke vraag of verzoek richten aan Rob Gielen, Turnhoutsebaan 329, 2140 Borgerhout of gdpr@deroma.be.

Je hebt natuurlijk ook het recht om een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming: https://www.privacycommission.be/nl/contact.

Kunnen wij onze privacyverklaring wijzigen?

Ja, wij kunnen deze privacyverklaring wijzigen en wij adviseren je daarom dit gedeelte van de website regelmatig te controleren.

Onze gegevens

De Roma vzw
Turnhoutsebaan 329
2140 Borgehout

Borgerhout, 17 augustus 2022