Return Een hart voor De Roma!

Subsidies en financieel beleid van De Roma

Subsidies

De Roma is erkend als cultuurhuis met lokale en bovenlokale uitstraling in Borgerhout. In 2020 ontvangt De Roma vanwege de stad Antwerpen een structurele werkingssubsidie van € 800.000. Daarnaast doet De Roma een beroep op kleinere projectmatige subsidies vanwege het district Borgerhout. Subsidies maken momenteel 16% uit van de omzet van De Roma.

De heropbouw van de infrastructuur werd de eerste vijftien jaren mogelijk gemaakt met behulp van het Europees fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO), het Fonds voor culturele infrastructuur (FOCI - Vlaamse overheid), en de stad en de provincie Antwerpen. Daarmee werden de technische zaalinrichting, verwarming, podium en toneeltoren gefinancierd.

Omdat het gebouw van De Roma een beschermd monument is en omdat onze organisatie ook erkend is als open monumentenvereniging, werd in 2013 een restauratiedossier goedgekeurd door de Vlaamse overheid voor een bedrag van 1,5 miljoen euro. Daardoor kon De Roma in 2015 de dringende renovatie van de daken en gevels van het gebouw aanvatten. Maar ook het balkon werd volledig vernieuwd.

Een premie werd verkregen van het Agentschap Onroerend Erfgoed vanwege de Vlaamse Gemeenschap, de Provincie Antwerpen, de Stad Antwerpen en het District Borgerhout enerzijds en het Financieringsfonds voor Schuldafbouw en Eenmalige Investeringsuitgaven vanwege de Vlaamse Minister van Cultuur anderzijds.

Financieel beleid

De Roma is een vereniging zonder winstoogmerk (vzw) die in 2002 werd opgericht naar aanleiding van de heropening van de zaal in 2003. De vzw is volledig autonoom en dus zelf 100% verantwoordelijk voor de financiële kant van de werking. Het jaarbudget bedroeg in 2019 ongeveer 5,5 miljoen euro.

1/ De cultureel-artistieke werking wordt gefinancierd uit verschillende bronnen:

  • De eigen inkomsten uit ticketverkoop, barverkoop en zaalverhuur zijn met 79% de belangrijkste inkomstenbron.
  • Structurele en projectmatige werkingssubsidies (zie subsidiebeleid) zijn goed voor 16% van de inkomsten.
  • De jaarlijkse uitdaging is om met giften en sponsoring 5% in het laatje te brengen.

Aan de kostenkant valt op dat De Roma een relatief lage personeelskost (27%) heeft en een groot deel van het budget kan gaan naar de werking via onder meer de artistieke kosten (51%), communicatie (7,5%) en gebouwen (5,3%). Andere uitgaven gaan naar mobiliteit, verzekeringen, transport, enzomeer.

2/ De giften van sympathisanten zijn steeds belangrijk geweest, zowel financieel als in natura. Een storting op de projectrekening bij de Koning Boudewijnstichting maakt je Vriend van De Roma. Die middelen kan De Roma inzetten voor 3 gekozen pijlers: de vrijwilligerswerking, de maatschappelijke programmatie en het erfgoed.

3/ De Roma beschikt over een gigantisch menselijk kapitaal: bijna 500 vrijwilligers hebben in 2019 maar liefst 12.257 werkshiften opgenomen (= gemiddeld 40 vrijwilligers in huis iedere dag van het seizoen).

4/ Café-restaurant AMOR is halfweg 2019 geopend. Het is het culinaire zusje van De Roma – zaal. Het huist juridisch onder dezelfde vzw, maar staat financieel op eigen benen met een gescheiden boekhouding.